Post Image

Temel Kavramlar Test 3


1)

Yukarıdaki kutulara yan yana üç karenin içindeki sayılar fark olacak şekilde pozitif tek sayılar yazılacaktır.

Buna göre, verilen kurala uygun şekilde yazılan bütün sayıların toplamı kaçtır?

A) 18 \qquad B) 20 \qquad C) 22 \qquad D) 24 \qquad E) 26

2)

Yukarıdaki tablo 1‘den 9‘a kadar rakamlarla doldurulacaktır.

Her satır ve sütundaki sayıların toplamı eşit olacağına göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A) 18 \qquad B) 20 \qquad C) 16 \qquad D) 14 \qquad E) 15

3)

1+2+3+.......................+2n+1

Yukarıda 1‘den 2n+1‘e kadar verilen ardışık sayıların toplamı 120 olduğuna göre,

1+2+3+........................+2n-1 toplamının sonucu kaçtır?

A) 105 \qquad B) 102 \qquad C) 97 \qquad D) 95 \qquad E) 91

4)

Yukarıda verilen oyunun amacı, dörder hücreden oluşturulmuş, 4 eşit kareye bölünmüş bir alanda, her satır ve her sütunda, 1’den 4’e kadar olan rakamları sadece bir defa kullanıp dizebilmektir, aynı şekilde kalın ve belirgin çizgilerle ayrılmış her kutunun içinde de, 1’den 4’e kadar olan rakamlar birer defa kullanılmalıdır.

Buna göre; a.b.c toplamının sonucu kaçtır?

A) 14 \qquad B) 18 \qquad C) 27 \qquad D) 24 \qquad E) 32

5)

Yukarıda verilen abaküsün her bir satırı bir sayıyı temsil etmektedir. Örneğin; ilk satırdaki sayı: 4 boncuk yan yana 40 bir ayrı boncuk 1, 41’e eşittir. Buna göre, abaküste belirtilen sayıların toplamı kaçtır?

A) 430 \qquad B) 340 \qquad C) 421 \qquad D) 356 \qquad E) 405

6)

Yukarıda üç farklı hayvan figürü kullanılarak denklemler oluşturulmuştur. Hayvan figürleri pozitif tam sayıları sembolize ettiğine göre, tabloda soru işareti ile gösterilen işlemin sonucu kaçtır?

A) 5 \qquad B) 2 \qquad C) 0 \qquad D) -2 \qquad E) -5


BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla