Post Image

Temel Kavramlar Test 2


1) Bir matematik öğretmeni yukarıdaki bilgiyi tahtaya yazarak öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir. Öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir.

Selim: n tek ise a ve b negatiftir.

Ömer: n tek ise a pozitif, b negatiftir.

Mert: n çift ise a pozitif, b negatiftir.

Selin: n çift ise a ve b negatiftir.

Merve: n tek ise a negatif, b pozitiftir.

Öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur?

A) Selim \qquad B) Ömer \qquad C) Mert \qquad D) Selin \qquad E) Merve

2) x,y,z \in Z olmak üzere;

x+y+z toplamı çift sayıdır.

x-y farkı tek sayıdır.

x.y.z çarpımı çift sayıdır.

Yukarıda verilen bilgilere göre;

I) x tek sayı ise y ve z çifttir.

II) y tek sayı ise x ve z çifttir.

III) x çift sayı ise y tek sayıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I \qquad B) I ve II \qquad C) II ve III \qquad D) Yalnız III \qquad E) Hepsi

3) x^2+6x+5

İfadesi asal sayı olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A) -10 \qquad B) -12 \qquad C) 0 \qquad D) 12 \qquad E) 10

4) x bir rakam olmak üzere,

Z^+ kümesi üzeride aşağıdaki işlemler tanımlanmıştır.

Örneğin; eşitliği elde edilir. Buna göre;

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1457 \qquad B) 1484 \qquad C) 1572 \qquad D) 1289 \qquad E) 1594

5)

Yukarıda verilen oyunun amacı, dörder hücreden oluşturulmuş, 4 eşit kareye bölünmüş bir alanda, her satır ve her sütunda, 1’den 4’e kadar olan rakamları sadece bir defa kullanıp dizebilmektir, aynı şekilde kalın ve belirgin çizgilerle ayrılmış her kutunun içinde de, 1’den 4’e kadar olan rakamlar birer defa kullanılmalıdır.

Buna göre; a+b+c+d toplamının sonucu kaçtır?

A) 9 \qquad B) 10 \qquad C) 11 \qquad D) 12 \qquad E) 8

6)

Yukarıda verilen şekilde, yan yana iki üçgenin içinde yazan sayıların toplamı alttaki üçgenin içine yazılarak işlem tamamlanıyor.

Buna göre; a+b+c toplamı kaçtır?

A) 25 \qquad B) 29 \qquad C) 32 \qquad D) 35 \qquad E) 38

7)

Yukarıda verilen şekille ilgili bilgiler verilmiştir;

1- 1’den 4’e kadar olan rakamlar diyagramdaki kutulara sadece bir kez olacak şekilde yazılacak. Her rakam, yüksekliği o rakam kadar olan bir apartmanı temsil eder. ( 4 sayısı 4 katlı bir apartman gibi)

2- Dışarıda verilen sayılar o yönden bakıldığında görülebilen apartman sayısını verir. Gerçek hayatta olduğu gibi oyunda da yüksek katlı bir apartmanın arkasında kalan alçak katlı apartmanları göremeyiz. Yüksek bir apartmanın önünde de alçak bir apartman var ise ikisini de görebiliriz. Sayıları yerleştirirken bu bilgiyi temel almanız gerekir. Yani kenarlarda gördüğünüz 1 rakamı o açıdan baktığınızda sadece bir apartman görüleceği, 2 rakamı sadece 2 apartman görüleceği anlamına gelir.

Buna göre; a+b+c+d toplamı kaçtır?

A) 12 \qquad B) 10 \qquad C) 11 \qquad D) 9 \qquad E) 13


BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla