Post Image

Temel Kavramlar Test 1


1) a , b birer rakam olmak üzere,

a+b=12 eşitliğini sağlayan kaç farklı (a,b) ikilisi vardır?

A) 10 \qquad B) 9 \qquad C) 8 \qquad D) 7 \qquad E) 11

2) x,y \in N olmak üzere;

x+y=18 olduğuna göre, x.y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 80 \qquad B) 81 \qquad C) 72 \qquad D) 65 \qquad E) 90

3) x , y birbirinden farklı birer rakam olmak üzere,

2x+y=15 olduğuna göre,

x-y ifadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 3 \qquad B) 2 \qquad C) 1 \qquad D) 0 \qquad E) -1

4) a \in R ve a^2 tek sayı olmak üzere,

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir?

A) 2a \qquad B) a+3 \qquad C) 7a+1 \qquad D)a^2+2a \qquad E) a^2+5

5) x+y \in Z olmak üzere;

2x+3y çift sayı,

x+y tek sayı olduğuna göre,

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır?

A) y^x \qquad B) x.y \qquad C) x^y \qquad D)x+2y \qquad E) x-y

6) a,b,c \in R olmak üzere;

a^2.b^3.c^5>0

a^2.b^4.c<0

a.b<0

olduğuna göre, a,b,c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) -,-,- \qquad B) +,+,- \qquad C) +,-,- \qquad D)+,-,+ \qquad E) +,+,+

7) x<y<0<z

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) y-x<0 \qquad B) z.(x-y)>0 \qquad C) x.z+y>0 \qquad D)z.(y-x)<0 \qquad E) (z-y).x<0

8) x,y ve z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,

2x-y+3z ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) -3 \qquad B) -5 \qquad C) -10 \qquad D) -7 \qquad E) -8

9) \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}

kümesinin elemanları birden fazla kullanılmamak şartıyla yazılacak 3 basamaklı sayılardan en büyüğü, en küçüğünden kaç fazladır?

A) 881 \qquad B) 882 \qquad C) 883 \qquad D) 884 \qquad E) 885

10) a,b,c \in R olmak üzere;

a^2.b^5.c^6>0

a^3.b.c^7<0

a^4.b^2.c^5<0

olduğuna göre, a,b,c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) +,+,+ \qquad B) +,-,+ \qquad C) -,+,+ \qquad D)-,-,- \qquad E) -,-,+

11)

Yukarıda verilen tabloda yan yana olan iki sayı toplanıyor ve oklarla gösterilen kutulara yazılarak devam eden işlem sonucunda 33 sayısı elde ediliyor.

a,b \in Z^+ olduğuna göre, kaç farklı (a,b) ikilisi vardır?

A) 6 \qquad B) 7 \qquad C) 8 \qquad D) 9 \qquad E) 10

12)

yukarıdaki tabloda yan yana verilen iki sayının çarpımı yukarıdaki sayıyı veriyor. Örneğin; a.b=48 şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu şartları sağlayan a,b,c,d,e birbirinden farklı tam sayılarının toplamı kaçtır?

A) 23 \qquad B) 41 \qquad C) 26 \qquad D) 28 \qquad E) 32

13)

Yukarıda verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere;

a ve b birbirinden farklı ve Çevre(ABCD)=264 olduğuna göre,

Alan(ABCD) en fazla kaçtır?

A) 4275 \qquad B) 3627 \qquad C) 3864 \qquad D) 3981 \qquad E) 4155

14)

Yukarıda verilen bilgilere göre; işleminin sonucu kaçtır?

A) 42 \qquad B) 36 \qquad C) 38 \qquad D) 34 \qquad E) 40


BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla