Post Image

Sayılar Test 2


\textbf{SORU 1:}
\bigbreak

a,b ve c sıfırdan farklı birer tamsayı olmak üzere;
\bigbreak

\frac{a+5ab}{3}=2c ifadesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi \textbf{kesinlikle} doğrudur?
\bigbreak

A) a çift ise, b tektir.

B) b tek ise, c tektir.

C) a tek ise, b tektir.

D) a tek ise, c çifttir.

E) a, b ve c çifttir.
\bigbreak
\textbf{SORU 2:}
\bigbreak

x sayısı 2 ile tam bölünen bir sayıdır.

y bir tam sayı olmak üzere;

y^2 sayısı ise 2 ile tam bölünemeyen bir sayıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
\bigbreak

I. 3x+4 sayısı tektir.

II. y^3+5y sayısı çifttir.

III. x.y+2 sayısı çifttir.
\bigbreak

A) Yalnız II \qquad B) Yalnız III \qquad C) I ve II \qquad D) II ve III \qquad E) I, II ve III
\bigbreak
\textbf{SORU 3:}
\bigbreak

a sayısı tek tamsayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi \textbf{kesinlikle} tektir?
\bigbreak

A) 9a-3 \qquad B) a^2+4a \qquad C) 5^a +6 \qquad D) 7^a-3^a \qquad E) 2a

\textbf{SORU 4:}
\bigbreak

x^2.y.z^3<0

y^2.z<0

x^5.z>0 \qquad eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre x, y ve z’nin işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?
\bigbreak

A) + , - , + \qquad B) - , + , - \qquad C) - , - , - \qquad
D) + , + , + \qquad E) - , - , +
\bigbreak
\textbf{SORU 5:}
\bigbreak

a^5 sayısı negatif bir sayıdır. Buna göre;
\bigbreak

I. a+11 negatiftir.

II. -3a+5 pozitiftir.

III. a^2-a pozitiftir.
\bigbreak

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
\bigbreak

A) Yalnız I \qquad B) Yalnız II \qquad C) Yalnız III \qquad
D) I ve II \qquad E) II ve III
\bigbreak
\textbf{SORU 6:}
\bigbreak

a>0>b>c olmak üzere aşağıdakilerden hangisi \textbf{kesinlikle} pozitftir?
\bigbreak

A) b-c+a \qquad B) a.(b+c) \qquad C) a+b \qquad
D) a.c-a.b \qquad E) c-b+a
\bigbreak
\textbf{CEVAP ANAHTARI}
\bigbreak

1) C \quad 2) D \quad 3) B \quad 4) B \quad 5) E \quad 6) A


Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla
Matematik Günlüğü

BEDAVA
İNCELE