Post Image

Sayılar Test 1


\textbf{SORU 1:}
\bigbreak

a,b ve c birer rakam;

3a+2b-5c ifadesinin alabileceği \textbf{en küçük} değer nedir?
\bigbreak

A) -30 \qquad B) -45 \qquad C) -15 \qquad D) -5 \qquad E) 0
\bigbreak
\textbf{SORU 2:}
\bigbreak

a ve b, birbirinden farklı iki rakam ve k\in Z olmak üzere;

-4a-kb ifadesinin alabileceği en küçük değer -77 olduğuna göre, bu ifadenin alabileceği \textbf{en büyük} değer kaçtır?
\bigbreak

A) 4 \qquad B) 2 \qquad C) 0 \qquad D) -2 \qquad E) -4
\bigbreak
\textbf{SORU 3:}
\bigbreak

x,y çift doğal sayılar olmak üzere;

x+y=50 olduğuna göre x.y’nin alabileceği \textbf{en büyük} değer kaçtır?
\bigbreak

A) 225 \qquad B) 400 \qquad C) 525 \qquad D) 624 \qquad E) 625
\bigbreak
\textbf{SORU 4:}
\bigbreak

a,b ve c \in Z olmak üzere;

a.b=15

b.c=12 olduğuna göre, a+b+c ifadesinin alabileceği \textbf{en küçük} değer kaçtır?
\bigbreak

A) -38 \qquad B) -28 \qquad C) -20 \qquad D) -12 \qquad E) -6

\pagebreak
\textbf{SORU 5:}
\bigbreak

a^2+b^3<0

b^2.c>0 olmak üzere, verilen ifadelerden hangileri \textbf{kesinlikle} doğrudur?
\bigbreak

I. b.c<0

II. a.c^2>0

III. a^6.b<0
\bigbreak

A) Yalnız I \qquad B) Yalnız II \qquad C) I ve II \qquad D) I ve III \qquad E) I, II ve III
\bigbreak
\textbf{SORU 6:}
\bigbreak

m,n \in N^+ olmak üzere;

3m+4n=36 eşitliğini sağlayan \textbf{en büyük} n değeri kaçtır?
\bigbreak

A) 9 \qquad B) 8 \qquad C) 6 \qquad D) 4 \qquad E) 3
\bigbreak
\textbf{CEVAP ANAHTARI}
\bigbreak

1) B \qquad 2) E \qquad 3) D \qquad 4) B \qquad 5) A \qquad 6) C


Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla
Matematik Günlüğü

BEDAVA
İNCELE