Post Image

Nükleik Asitler


Bu yazımızda daha önceki yazımızda bahsettiğimiz canlıların yapısında bulunan temel organik bileşiklerden olan nükleik asitleri inceleyeceğiz.

 • Yapılarında; karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor atomları bulunur.
 • Hücredeki tüm yaşamsal olaylar bu moleküllerin kontrolünde gerçekleşir.
 • DNA ve RNA olmak üzere iki gruba ayrılır.
 • Nükleik asitlerin en küçük yapı birimine nükleotid denir.

NÜKLEOTİDİN YAPISI:

 • Nükleotid; azotlu organik baz, pentoz şeker ve fosforik asitten oluşur.

a. Azotlu Organik Baz:

 • Pürin ve primidin olmak üzere iki gruba ayrılır.
 • Pürin: Molekül yapısı çift halkalıdır. Adenin ve guanin bazları bu gruba girer.
 • Primidin: Molekül yapısı tek halkalıdır. Sitozin, timin ve urasil bazları bu gruba girer.

b.Pentoz Şeker:

 • Yapısında 5 karbon atomu bulunur.
 • Riboz ve deoksiriboz olarak ikiye ayrılır.
 • Riboz RNA’nın yapısına katılır.
 • Deoksiriboz DNA’nın yapısına katılır.

c. Fosforik Asit ( Fosfat):

 • İnorganik yapılıdır.
 • Canlılar tarafından sentezlenemez. Dışarıdan hazır olarak alınır.

NÜKLEOTİD SENTEZİ:

 • Baz ve şeker bağlanarak nükleozit molekülü oluşur.
 • Baz ile şeker arasında glikozit bağı kurulur.
 • Daha sonra nükleozide fosfat bağlanarak nükleotid sentezlenir.
 • Şeker ile fosfat arasında ester bağı kurulur.
 • Nükleotid sayısı= Azotlu baz sayısı= Pentoz şeker sayısı= Fosfat sayısı
 • Deoksiriboz şekeri taşıyorsa deoksiribonükleotid, riboz şekeri taşıyorsa ribonükleotid olarak adlandırılır.
 • Tüm canlılarda 8 çeşit nükleotid bulunur.

NÜKLEİK ASİT SENTEZİ:

 • Nükleotidler fosfodiester bağlarıyla bağlanarak nükleik asitleri oluşturur.
 • Fosfodiester bağı birinci nükleotidin şeker grubu ile ikinci nükleotidin fosfat grubu arasında bulunur.

DNA VE RNA

1) DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT)

 • Sarmal (helix) yapıdadır.
 • Çift zincirlidir.
 • İki zincir arasında hidrojen bağı bulunur.                                      
 • Kendini eşleyebilir.
 • Deoksiriboz şeker taşır.
 •  Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin nükleotidlerini taşır.
 • Adeninin karşısında Timin, Guaninin karşısında sitozin nükleotidi bulunur.
 • Adenin sayısı = Timin sayısı, Guanin sayısı = Sitozin sayısı
 • Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı bulunur.
 • Guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunur.

Adenin+ Guanin = Sitozin + Timin ( Pürin toplamı= primidin toplamı)

DNA’nın Görevleri:

 • Hücreyi yönetir.
 • Kalıtsal karakterleri taşır.
 • Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını sağlar.
 • Protein sentezi için şifre verir.
 • RNA’ları sentezler.
 • Hücre bölünmesini kontrol eder.

RNA ( RİBONÜKLEİK ASİT)

 • Tek zincirlidir.
 • Riboz şeker taşır.
 • Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil nükleotidlerini taşır.
 • Kendini eşleyemez.
 • DNA tarafından sentezlenir.
 • Tüm RNA’lar tekrar tekrar kullanılabilir.
 • RNA’lar RNA polimeraz enzimi kontrolünde DNA üzerinde sentezlenir.
 • Mesajcı RNA, Taşıyıcı RNA ve Ribozomal RNA olmak üzere 3 gruba ayrılır.

a. Mesajcı RNA( m RNA):

 • Protein sentezi için gerekli olan DNA şifresini ribozoma götürür.
 • Hücredeki RNA’ların %5’ini oluşturur.
 • Düz zincir şeklindedir. Hidrojen bağı taşımaz.

b. Taşıyıcı RNA( t RNA):

 • Protein sentezi için gerekli olan aminoasitleri ribozoma taşır.
 • Hücredeki RNA’ların %15’ini oluşturur.
 • Yonca şeklinde katlanmıştır.
 • Hidrojen bağı taşır.

c. Ribozomal RNA( r RNA):

 • Ribozomun yapısına katılır.
 • Hücredeki RNA’ların %80’ini oluşturur.
 • Çok sayıda katlanmalar yapar.
 • Hidrojen bağı taşır.

CANLILARIN KULLANDIĞI ENERJİ = ATP

 • Adenin ile riboz şekeri arasında glikozit bağı bulunur.
 • Riboz şekeri ile fosfat arasında ester bağı bulunur.
 • Fosfat molekülleri arasında da yüksek miktarda enerji depolayan fosfat bağları bulunur.
 • Bu bağlar parçalandığında açığa çıkan enerji yaşamsal olaylarda kullanılır.
 • ATP’nin yapısında bulunan glikozit ve ester bağları enerji vermez.

Fosforilasyon ve Defosforilasyon:

 • Canlıların ATP sentezlemesine fosforilasyon denir. Böylece ATP molekülünde enerji depolanmış olur.
 • Enerji gerektiren tepkimelerde ATP molekülünün parçalanmasına defosforilasyon denir.

ATP’nin Kullanıldığı Olaylar:

 • Kasların kasılması
 • Tüm sentez olayları
 • Hücre bölünmeleri
 • Hücresel solunum
 • Sinirsel iletim
 • Aktif taşıma
 • Endositoz
 • Ekzositoz

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla
Matematik Günlüğü

BEDAVA
İNCELE