Post Image

Güç


Günlük hayatta kullanılan güç kavramı ile fizikteki anlamı farklı olan kavramlardan biride güçtür. Günlük hayatta ağırlık kaldırırken kim çok ağırlık kaldırıyorsa ya da bir kavga da kim kimi yeniyorsa o kişinin güçlü olduğunu ifade ederiz. Fizikte ise güç kavramı aynı işi kim daha kısa sürede yaparsa o daha güçlü olur. Örneğin aynı işi Deniz 60 dakikada, Emre 75 dakikada yapıyorsa Mehmet fizikteki tanıma göre Deniz Emreden daha güçlüdür.

Birim zamanda yapılan işe güç denir. ‘’P’’ ile gösterilir. SI birim sisteminde birimi watt’tır. Matematiksel olarak gücün ifadesi;

Güç İle İlgili Çözümlü Örnekler

1) 4 Dakikada 1200 Joule iş yapan bir makinenin gücü kaç watt olur?

Çözüm: Bir makinenin gücü yapılan işin zaman bölünmesiyle bulunur. Zamana bölmeden önce dakika cinsinden verilen süreyi öncelikle saniye cinsine çevrilmelidir. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 4dakika = 4×60 = 240 saniye

2)

Şekildeki sürtünmesiz yolda F kuvveti cismi K noktasından L noktasına 3 dakikada getirdiğine göre, kuvvetin harcadığı güç kaç watt’tır?

Çözüm:

Bir kuvvetin harcadığı güç kuvvetin yaptığı işin saniye cinsinden zaman bölünmesiyle bulunur. 2 dakika=2×60=120 saniye

3)

Yukarıdaki tabloda X,Y ve Z makinelerinin yaptığı iş ve yapma süreleri verilmiştir. Buna göre makinelerin güçleri Px,Py, ve Pzaralarındaki ilişki nedir?

Çözüm: Makinelerin gücü yapılan işin zamana bölünmesiyle bulunur. Buna göre;


Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla