Post Image

ENZİMLER VE VİTAMİNLER


Bu yazımızda daha önceki yazımızda bahsettiğimiz canlıların yapısında bulunan temel organik bileşiklerden olan enzimleri ve vitaminleri inceleyeceğiz.

ENZİMLER:

 • Reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir.
 • Reaksiyonları başlatmazlar. Başlamış olan reaksiyonun hızını arttırırlar.
 • Aktivasyon enerjisini düşürürler.
 • Ana maddesi proteindir.
 • Sadece apoenzim kısmından oluşan enzimlere basit enzim denir.
 • Enzimin tepkimeye giren kısmı apoenzim kısmıdır.
 • Apoenzime vitamin ya da mineraller bağlanırsa bileşik enzim oluşur.
 • Apoenzime vitamin bağlanırsa koenzim, mineral bağlanırsa kofaktör denir.
 • Koenzim ve kofaktör kısımları birden fazla kez tepkimeye girebilir ve tekrar tekrar enzimleri aktifleştirebilirler.
 • Enzimlerin etki ettiği maddelere subsrat denir. Her enzim bir substrata etki eder.
 • Enzimler subsratlara dış yüzeylerinden etki ederler.
 •  Enzimlerin subsrat ile birleştiği bölgelerine aktif bölge denir.
 • Protein yapılı oldukları için sentezleri hücre içinde ribozomlarda gerçekleşir.
 • Sindirim enzimleri hariç tersinedirler.(Çift yönlü)
 • Reaksiyonlardan değişmeden çıkarlar ve tekrar tekrar kullanılabilirler.
 • Su olmadan çalışamazlar.
 • Takım halinde çalışırlar.
 • Hücre içinde ya da hücre dışında çalışabilirler.
Aktivasyon Enerjisi: Kimyasal bir reaksiyonun başlaması için gereken en düşük enerji miktarıdır.

ENZİMLERİN ÇALIŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

1) Sıcaklık:

Her enzimin optimum olarak çalıştığı sıcaklık 36,5 derecedir. Protein yapılı oldukları için yüksek sıcaklıklarda denatüre olurlar.

2) Ph:

Her enzimin çalıştığı bir ph aralığı vardır.

3) Subsrat Yüzeyi:

Enzimler subsratlarına dış yüzeylerinden etki ederler. Bu nedenle yüzeyi fazla olan çabuk sindirilir.

4) İnhibitör Maddeler:

Enzimin etkisini azaltan ya da durduran maddelere denir. Örneğin; kurşun, bakır, civa, kuvvetli asitler gibi.

5) Aktivatör Maddeler:

Enzim aktivitesini arttıran maddelere denir.

6) Enzim Miktarı ve Subsrat Miktarı:

Sınırsız subsrat ile birlikte enzim arttırılması reaksiyonun hızını sürekli olarak arttırır. Ortamda enzim miktarı sabit ise subsrat eklendikçe tepkime hızı bir süre artar. Daha sonra sabit kalır.

VİTAMİNLER:

 • Düzenleyicidirler.
 • Hiçbir hayvansal organizmada direkt olarak sentezlenemezler. Dolaylı olarak sentezlenirler. Örneğin; D vitamini güneş ışığı yardımıyla aktif D vitaminine dönüştürülür.
 • Bitkiler tarafından sentezlenebilir.
 • Enzimlerin yardımcı kısmını oluşturur.
 • Sindirime uğramazlar.
 • Enerji verici olarak kullanılmazlar.
 • Yağda eriyenler ve suda eriyenler olmak üzere iki çeşittir.
 • Yağda Eriyenler: A,D,E,K vitaminleridir. Karaciğerde depolanırlar.
 • Suda Eriyenler: B ve C vitaminleridir. Depolanmazlar. Suda eridikleri için fazlası idrarla dışarı atılır.

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla