Post Image

Denklem ve Eşitsizlikler Test 1


\textbf{SORU 1:}
\bigbreak

3x+(2a-4).x^3=2a+5 denklemi x’e bağlı 1.dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre, bu denklemin çözüm kümesi nedir?
\bigbreak

A) \{2\} \qquad B) \{3\} \qquad C) \{4\} \qquad D) \{1\} \qquad E) \{0\}
\bigbreak
\textbf{SORU 2:}
\bigbreak

x’e bağlı 3x - a + 2 = 0 denkleminin kökü ile,

4.(b + 1) - 8 = 0 denkleminin kökü birbirine eşit olduğuna göre a sayısı kaçtır?
\bigbreak

A) 1 \qquad B) 3 \qquad C) 5 \qquad D) 2 \qquad E) 4
\bigbreak
\textbf{SORU 3:}
\bigbreak

2.(a - 3) - 3.(2a - 1) = 1 denkleminin çözüm kümesi nedir?
\bigbreak

A) \{-1\} \qquad B) \{0\} \qquad C) \{-2\} \qquad D) \{1\} \qquad E) \{2\}
\bigbreak
\textbf{SORU 4:}
\bigbreak

(a + 2).x - 6 = 8x + 7 denklemi \textbf{hiçbir reel sayı} için sağlanmadığına göre 2a - 3 ifadesinin değeri kaçtır?
\bigbreak

A) 3 \qquad B) 5 \qquad C) 7 \qquad D) 9 \qquad E) 11
\bigbreak
\textbf{SORU 5:}
\bigbreak

\frac{x+3}{5}-x+1=3} denkleminin çözüm kümesi nedir?
\bigbreak

A) \{\frac{7}{4} \qquad B) \{2\} \qquad C) \{-2\} \qquad D) \{0\} \qquad E) \{-\frac{7}{4}\}
\bigbreak
\textbf{SORU 6:}
\bigbreak

\frac{6.(x - 3)}{4}+  \frac{5.(3-x)}{-4} + 3 = 91 denkleminin kökü nedir?
\bigbreak

A) 20 \qquad B) 25 \qquad C) 30 \qquad D) 35 \qquad E) 40
\bigbreak
\textbf{SORU 7:}
\bigbreak

5.(a - 2) + 3 \leq a + 1 eşitsizliğinin \textbf{doğal sayılar} kümesindeki çözüm kümesi nedir?
\bigbreak

A) \{1\} \qquad B) \{0,1,2\} \qquad C) \{0,1\} \qquad D) \{0,1,2,3\} \qquad E) \emptyset
\bigbreak
\textbf{SORU 8:}
\bigbreak

5>\frac{x+3}{4} \geq -4 eşitsizliğini sağlayan \textbf{tam sayı} değerlerinin toplamı kaçtır?
\bigbreak

A) -54 \qquad B) -35 \qquad C) 0 \qquad D) 16 \qquad E) 31
\bigbreak
\textbf{SORU 9:}
\bigbreak

2<\frac{2.(a-3)+a}{3} \leq 4 eşitsizliğinin \textbf{reel sayılar} kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
\bigbreak

A) [4,6) \qquad B) [3,5] \qquad C) (4,6] \qquad D) (3,5) \qquad E) (5,6]
\bigbreak
\textbf{SORU 10:}
\bigbreak

x’e bağlı 7x - 4a + 1 \geq 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi [3,\infty) olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
\bigbreak

A) 8 \qquad B) 7 \qquad C) 6 \qquad D) 5 \qquad E) 4
\bigbreak
\textbf{SORU 11:}
\bigbreak

x bir reel sayı ve x \in [1,3) olmak üzere, 3x - 1 ifadesinin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
\bigbreak

A) 23 \qquad B) 25 \qquad C) 27 \qquad D) 29 \qquad E) 33
\bigbreak
\textbf{SORU 12:}
\bigbreak

x,y \in R olmak üzere;
\bigbreak

\qquad 5 \leq x <9

$- 3


Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla
Matematik Günlüğü

BEDAVA
İNCELE