Post Image

Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri Test 1


\textbf{SORU 1:}
\bigbreak

\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=5
\bigbreak

\frac{x}{3}-\frac{y}{6}=8 \quad denklem sistemini sağlayan (x,y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
\bigbreak

A) (12,18) \quad B) (18,-12) \quad C) (15,18) \quad D) (-12,15) \quad E) (-18,-12)
\bigbreak
\textbf{SORU 2:}
\bigbreak

(m - 2)x + 5y - 6 = 0

8x - 10y + n = 0 \quad denklem sistemini sağlayan \textbf{hiçbir} (x, y) ikilisi olmadığına göre m. n aşağıdakilerden hangisi \textbf{olamaz?}
\bigbreak

A) -72 \qquad B) 72 \qquad C) 0 \qquad D) 24 \qquad E) -24
\bigbreak
\textbf{SORU 3:}
\bigbreak

Bir satıcının elinde belli miktarda 5 litrelik, 10 litrelik ve 20 litrelik bidon vardır. 5 litrelik ve 20 litrelik bidon sayısının toplamı 10 litrelik bidon sayısına eşittir. 5 litrelik ve 20 litrelik tüm bidonlar kullanılarak doldurulan 120 litrelik bir süt tankerinin, 10 litrelik bidonlarla doldurulabilmesi için 3 bidona daha ihtiyaç olduğuna göre, 20 litrelik bidon sayısı kaçtır?
\bigbreak

A) 2 \qquad B) 3 \qquad C) 4 \qquad D) 5 \qquad E) 6
\bigbreak
\textbf{SORU 4:}
\bigbreak

a ve b birer reel sayı olmak üzere;

a \in (-6,5] ve b\in [-4,3) \quad olduğuna göre a. b’nin alabileceği \textbf{en büyük} tam sayı değeri ile \textbf{en küçük} tam sayı değerinin toplamı kaçtır?
\bigbreak

A) 3 \qquad B) -2 \qquad C) 0 \qquad D) 5 \qquad E) -4
\bigbreak
\textbf{SORU 5:}
\bigbreak

2x - y \leq 13

3x + 2y \leq 9 \quad eşitsizlik sistemini sağlayan noktalar arasından x bileşininin \textbf{en büyük} olduğu nokta seçiliyor. Bu nokta 2x + ay + 2 = 0 denkleminin bir kökü olduğuna göre a kaçtır?
\bigbreak

A) 1 \qquad B) 2 \qquad C) 3 \qquad D) 4 \qquad E) 5
\bigbreak
\textbf{SORU 6:}
\bigbreak

2a - 6b + 8 < 0

4b + 2a < 9 \quad eşitsizlik sistemini sağlayan (a, b) ikililerinden biri aşağıdakilerden hangisi \textbf{olamaz?}
\bigbreak

A) (-7,0) \quad B) (-5,-1) \quad C) (3,4) \quad D) (-6,2) \quad E) (0,2)
\bigbreak

\textbf{1) B \quad 2) E \quad 3) D \quad 4) A \quad 5) D  \quad 6) C}


Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla